نمونه دوخت از الگوهای سفارشی

دوخت سفارشی

نمونه دوخت از الگوهای سفارشی نمونه دوخت های سفارشی برای افرادی مناسب است که مثلا  چاق هستند یا اندامی بسیار لاغر دارند و یا اینکه ایراد اندامی مثل باسن برجسته ،افتادگی کتف، قوز پشت و .. دارند. الگوی این لباس برای یک دختر ۸ ساله با اندام درشت به صورت سفارشی طراحی شده است.