جداول آزادی در رسم الگو در روش مولر

آزادی در رسم الگو

تا بحال برای رسم الگو های لباس های مختلف مثل مانتو، پالتو، لباس مجلسی به فکر اندازه های آزادی در الگو بودی؟

به طور کلی لباس ها به صورت تنگ، نیمه تنگ، گشاد دسته بندی می شوند. در لباس ها با گشادی های متفادت، اضافاتی در بعضی از لباس های الگو لازم می باشد. همچنین علاوه بر مدل لباس از نظر تنگی، جنس پارچه نیز در اضافات لباس موثر است. هر اندازه ضخامت پارچه مورد نظر بیشتر باشداضافات بیشتری باید به الگو داد. این اضافات برای کلیه لباس ها مانند پیراهن ، بلوز و کت و مانتو قابل اجرا می باشد.

در روش مولر در رسم الگوی خیاطی، بر اساس کتاب “آموزش خیاطی نازک دوز زنانه” این جداول آورده شده است که برای آزادی در لباس های مختلف چون مانتو، شومیز، پالتو و .. در نظر گرفت.

  تنگ بدون آستین تنگ با آستین گشاد با آستین
بلندی کف حلقه آستین ۰ تا ۰٫۵ ۱ تا ۱٫۵ ۲ تا ۳
گشادی کف حلقه آستین ۰٫۵ ۱ تا ۱٫۵ ۲ تا ۳٫۵
نصف کارور پشت ۰ تا ۰٫۵ ۰٫۵ تا ۱ ۱٫۵ تا ۲
نصف کارور جلو ۱ تا ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ تا ۲
آزادی در نصف دور سینه ۱٫۵ تا ۲٫۵ ۲٫۵ تا ۴ ۵ تا ۷٫۵
جدول آزادی(اضافات و گشاد) لباس
  مانتو کمر کرستی مانتو با گشادی متوسط مانتو گشاد
بلندی کف حلقه آستین ۱٫۵ تا ۲ ۲٫۵ تا ۳ ۳٫۵ تا ۴٫۵
گشادی کف حلقه آستین ۱٫۵ تا ۲ ۲٫۵ تا ۳ ۴ تا ۴٫۵
نصف کارور پشت ۱ ۱٫۵ ۲
نصف کارور جلو ۱٫۵ تا ۲ ۲ تا ۲٫۵ ۲ تا ۲٫۵
آزادی در نصف دور سینه ۴ تا ۵ ۶ تا ۷ ۸ تا ۹
جداول آزادی (اضاافات و گشادی) مانتو

منبع : کتاب آموزش خیاطی نازک دوز زنانه-مولف: معصومه محمدی القار

معرفی و لینک اپلیکیشن roobor(محاسبه گر سریع روش مولر در خیاطی)

دیدگاهتان را بنویسید