بایگانی برچسب: انواع لباس کار

انواع لباس کار و استانداردهای بین المللی رنگ و جنس پارچه

لباس کار

لباس کار بایستی بر اساس فعالیتی که فرد انجام می دهد و شرایط اب و هوایی محیط ان شغل انتخاب شود که در این مقاله با انواع لباس کار آشنا می شوید.

دسته بندی الگوهای آماده