بایگانی برچسب: مولر

2 روش رایج رسم الگوی خیاطی

در این مقاله 2 روش رایج رسم الگوی خیاطی در ایران بررسی شده است.رسم الگو برای هر خیاط اصلی ترین مورد است.

معرفی و لینک اپلیکیشن roobor(محاسبه گر سریع روش مولر در خیاطی)

اپلیکیشن Roobor

ین اپلیکیشن برای محاسبات پیچیده روش مولر در خیاطی طراحی شده است، که به راحتی با وارد کردن اندازه های دور سینه و قد کامل، سایر اندازه ها را برای شما محاسبه می کند.

دسته بندی الگوهای آماده