بایگانی برچسب: کیت

ملکه ها چه می پوشند؟(قسمت 3: ملکه الیزابت انگلیس-ملکه مرحوم)

ملکه الیزابت انگلیس

پوشش سلطنتی و مدل های لباس ملکه الیزابت انگلیس در این نوشته آمده است. همچنین لباس های سلطنتی عروس های ملکه مگان و کیت هم آورده شده است.

دسته بندی الگوهای آماده