روبُر

دکمه لباس

چرا دکمه لباس مردان و زنان در دو سمت مخالف لباس دوخته می‌شوند؟

فهرست مطالب

دکمه لباس را چگونه می بندید؟

به طور معمول و از گذشته های دور دکمه لباس مردان در سمت راست دوخته می‌شد زیرا اکثر افراد راست دست هستند و این بهترین  را ه برای بستن راحت ترین دکمه هاست .

چرا دکمه لباس مردان و زنان در دو سمت مخالف لباس دوخته می‌شوند؟

همه شما در روز حداقل دو بار سر و کارتان با دکمه های لباستان می‌افد .یک بار موقع پوشیدن و یک بار هم زمان تعویض لباس. تا به حال به دکمه های روی لباس دقت کرده‌اید؟ دکمه پیراهن، دکمه شلوار و دکمه مانتو . اما از همه مهم تر اختلاف دکمه های لباس های مردانه با زنانه است! می‌دانید دکمه های لباس های مردانه در قسمت سمت راست لباس اما دکمه های زنانه در قسمت چپ لباس قرار دارد ؟

جهت بستن دکمه لباس آقایان و خانم ها
جهت بستن دکمه لباس آقایان و خانم ها

چون بیشتر مردم با دست راست کار می‌کنند، به همین سبب دکمه های لباس را سمت راست می‌دوزند تا افرادی که به اصطلاح  راست دست هستند،  به آسانی بتوانند دکمه های لباس خود را باز کرده یا ببندند؛ البته این موضوع در مورد لباس های مردانه کاملا صادق است، اما بانوان چه طور ؟

دلیل دیگر شیوه قرار گرفتن در کلیسا

دلیل دیگر اینکه در کلیساهای انگلیسی و آمریکایی مردان در سمت راست و بانوان در سمت چپ به صورت جداگانه می‌نشستند، به همین خاطر دکمه مردان در سمت راست و زنان در سمت چپ قرار می‌گرفت تا بدن مرد کاملا از دید زنان سمت دیگر راهرو کلیسا و بدن زنان از دید مردان پنهان بماند زیرا در آن زمان اشکار شدن بدن مخصوصاً قفسه سینه گناه شمرده می‌شد.    

چرا بیشتر خانم ها دکمه لباسشان سمت چپ دوخته می‌شود؟

برای پاسخ به این پرسش باید به گذشته های دور برویم ؛زمانی که نخستین بار دکمه لباس ساخته شد کالایی لوکس و گرانبها به حساب می‌امد و تنها  مردمان طبقه مرفه اجتماع توان خرید آن را داشتند. زنان اشرافی و سلطنتی جامعه در آن زمان هیچ گاه لباس خود را شخصاً به تن نمی‌کردند، بلکه خدمتکاری داشتند که این دکمه‌ی‌لباس بانوی خود مقابل او قرار می‌گرفت دوزندگان لباس زنانه معمولا دکمه لباس را در سمتی قرار می‌دادند که خدمتکار بتواند به راحتی با دست راست خود آن ها را باز کرده یا ببندد! از این رو دکمه لباس زنانه را سمت چپ می‌دوختند، هر چند امروزه استفاده از دکمه عمومیت یافته و دیگر از خدمتکاران خبری نیست، اما هنوز هم این اصل به قوت باقی مانده و دکمه های لباس های زنان سمت چپ دئخته می‌شود در حالیکه بستن دکمه چپ برای خانم ها اغلب مشکل است. البته برخی برندهای مشهور پوشاک این رویه را تغییر داده اند و دکمه های لباس زنانه را به سمت راست لباس آورده‌اند. اما نکته جالب تر اینکه امروزه جهت قرار داشتن دکمه روی لباس، خود به عامل شناسایی لباس مردانه و زنانه از یکدیگر تبدیل شده است. اغلب مردم با مراجعه به بوتیک با دیدن پیراهن ها یا تیشرت های رنگ روشن، شک می‌کنند که این نوع لباس ها مردانه است یا زنانه، به همین علت بلافاصله به دکمه های آن نگاه می‌کنند.

تعبیر خواب دکمه در اشخاص مختلف

اکثر اوقات دکمه‌ها در خواب لباس متصل هستند که نشان دهنده جزیی از جسم شما و ظاهرتان می‌باشند. اگر در خواب در حال بستن و یا باز کردن دکمه لباس بودید، باید تمام جرییات خوابتان رابررسی نمایید و پیغام و معنای صحیح آن را دریابید. در مجموع بازکردنن دکمه در خواب نشان دهنده گشودن دروازه عواطف، احساسات و یا نظریات شماست.یعنی احتمالا خودتان را در معرض امکانات جدیدی قرار دارید و می‌خواهید افکار، تفکرات و برخوردهای قدیمی و بدردنخور خودتان را دور بریزید و یا اینکه از جنبه مثبت، بازکردن دکمه‌ها می‌تواند بازتاب و انعکاس یک نیاز و ضروزت برای صرفه جویی و یا بستن زیپ و دکمه های دهانتان و یا مهار و کنترل احساساتتان باشد . از جانب منفی، بازکردن دکمه ها می‌تواند نشان دهنده آن باشد که شاید شما در حال حاضر احساس محدودیت می کنید، گویی تحت نظارت و در قید و بند هستید و می‌خواهید رها و آزاد شوید.

دکمه لباس زنانه
دکمه لباس زنانه

تعبیر خواب دکمه در اشخاص مختلف

  1. اگر دختری خواب ببیند بر اونیفرمی دکمه‌هایی براق می‌دوزد، نشانه آن است که مردی ثروتمند با اخلاق مهربان به خواستگاری او خواهد آمد.
  2. اگر مرد جوانی خواب ببیند بر اونیفرمی دکمه‌هایی براق می‌دوزد، دلالت بر آن دارد که در امور نظامی به افتخاراتی شایسته درست خواهد یافت.
  3. دیدن دکمه‌های لباس در خواب نشانه نامیدی و بیماری و زیان هایی فراوان است.
  4. اگر خواب ببیند دنبال دکمه‌هایی دکمه های گم شده می گردید نشان آن است که در تجارت زیان های مالی خواهد دید.
    1. دیدن دکمه سر دست پیراهن در خواب نشانه آن است که برای ترضا غرور خود می‌کوشید راهی بیابی.
    2. دیدن دکمه سر دست الماس گون در خواب نشانه کسب ثروت و یاران سازگار

      برای دوخت لباس می توانید از الگوهای آماده روبُر استفاده کنید. جهت دوخت دکمه را در لباس ها در نظر بگیرید.