دوست داری الگوی سفارشی با سایز شخصی خودت داشته باشی؟

برای الگوی سفارشی سایز شخصی خودت، فرم داده شده اندازه های خودت رو وارد کن و در قسمت تصویر مدل الگو رو بفرست تا الگو با نرم افزار تهیه شود و به صورت pdf برات حداکثر دو روز کاری ارسال بشه.بهت میگم چطور پرینت بگیری و تو خونه ازش استفاده کنی.
ورود
ورود
نمونه الگوی سفارشی pdf SHOMIZ-AK