روبُر

الگوسازی با عکس

برای سفارش الگو، ابتدا عکس را بارگذاری کنید، هر چه تعداد عکس‌ها بیشتر باشد الگوسازی دقیق‌تر می‌باشد.

عکس ها شامل عکس پیش، عکس پشت، عکس پهلو و اندازه‌ها باشد و تا 4 تصویر قابل بارگذاری می‌باشد.

به اندازه حجم فایل ها دقت کنید.


بارگذاری عکس

برای الگوسازی با عکس، تصویر لباس را بارگذاری کنید تا توسط کارشناسان بررسی شود.

فایل ها را به اینجا بکشید یا
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 200 MB, حداکثر تعداد فایل: 4.
    الگوسازی با عکس

    دیدگاهتان را بنویسید