اسکراب زنانه بیمارستان (تونیک- شلوار)

5.000.000ریال15.000.000ریال

اسکراب زنانه از لباس فرم کادر بیمارستان می باشد که شامل تونیک و شلوار است و آزادی بیشتری دارد همچنین دارای جیب های زیاد می باشد. این لباس فرم تونیک با قد بالای زانو و آستین بلند و شلوار کمر کش دارد.

اسکراب زنانه
اسکراب زنانه بیمارستان (تونیک- شلوار)
5.000.000ریال15.000.000ریال Select options