اسکراب زنانه بیمارستان

2.500.000ریال6.000.000ریال

اسکراب زنانه از لباس فرم کادر بیمارستان می باشد که کمی آزاد است و دارای جیب های زیاد می باشد. این لباس قد بالای زانو و آستین بلند دارد.

اسکراب زنانه
اسکراب زنانه بیمارستان

دسته بندی الگوهای آماده