شومیز پیلی دار

1.200.000ریال3.500.000ریال

الگوی آماده خیاطی شومیز پیلی دار بدون آستین، جلو باز ، پیلی در طرفین جادکمه است.

 

الگوی آماده شومیز پیلی دار زنانه
شومیز پیلی دار