بادگیر کودک و نوجوان

2.000.000ریال6.000.000ریال

الگوی بادگیر کودک و نوجوان در دو پک کودک 2تا 6 سال و نوجوان 7 تا 12 سال تهیه شده است و الگوی این لباس برای کاپشن و بارونی هم کاربرد دارد.

بادگیر کودک و نوجوان
بادگیر کودک و نوجوان
2.000.000ریال6.000.000ریال Select options