بالاتنه کودک- بلوز

1.500.000ریال4.000.000ریال

الگوی آماده خیاطی بالاتنه کودک 3 تا 6 سال شامل الگوی پیش و پشت و آستین و مچ می باشد. با این الگو می توانید خیلی از مدلهای متفاوت لباسهای کودک را تولید کنید.

الگوی آماده بالاتنه کودک
بالاتنه کودک- بلوز