تی شرت شلوار نوجوان ۷ تا ۱۲ سال

3.000.000ریال8.000.000ریال

الگوی آماده خیاطی تی شرت شلوار نوجوان شامل تی شرت آستین کوتاه و شلوار کمرکش نوجوان در 5 سایزبندی از 7 تا 12 سال می باشد.

الگوی آماده خیاطی تی شرت شلوار نوجوان
تی شرت شلوار نوجوان ۷ تا ۱۲ سال
3.000.000ریال8.000.000ریال گزینه ها را انتخاب کنید