تی شرت شلوار نوجوان 7 تا 12 سال

800.000ریال3.000.000ریال

الگوی آماده خیاطی تی شرت شلوار نوجوان شامل تی شرت آستین کوتاه و شلوار کمرکش نوجوان در 5 سایزبندی از 7 تا 12 سال می باشد.

الگوی آماده خیاطی تی شرت شلوار نوجوان
تی شرت شلوار نوجوان 7 تا 12 سال

دسته بندی الگوهای آماده