دامن کلوش دخترانه

1.500.000ریال5.000.000ریال

 

الگوی خیاطی دامن کلوش دخترانه برای سه سایز 140، 150، 160 طراحی شده است و قد آن قابل تغییر است.

دامن کلوش دخترانه
دامن کلوش دخترانه
1.500.000ریال5.000.000ریال گزینه ها را انتخاب کنید