روپوش پزشکی زنانه

4.000.000ریال8.000.000ریال

روپوش پزشکی زنانه لباس فرم بیمارستانی است که به عنوان روپوش کار هم قابل استفاده است.

پک های سایزبندی 5 تایی هستند.

 

روپوش پزشکی زنانه
روپوش پزشکی زنانه
4.000.000ریال8.000.000ریال Select options