ست بلوز شلوار کودک ۲ تا ۶ سال

3.000.000ریال8.000.000ریال

الگوی آماده خیاطی ست بلوز شلوار کودک برای کودکان 2 تا 6 سال می باشد. الگوی شلوار با جیب می باشد. مچ آستین و مچ دمپای شلوار کشباف است.

ست بلوز شلوار کودک
ست بلوز شلوار کودک ۲ تا ۶ سال
3.000.000ریال8.000.000ریال Select options