ست پلوشرت زنانه و مردانه(polo)

3.500.000ریال8.500.000ریال

الگوی ست پلوشرت زنانه و مردانه(polo) در یک پک شامل الگوی پلوشرت مردانه آستین کوتاه و پلوشرت زنانه آستین بلند می باشد.

 

الگوی ست پلوشرت زنانه و مردانه
ست پلوشرت زنانه و مردانه(polo)

دسته بندی الگوهای آماده