شلوار جین زنانه

2.500.000ریال5.000.000ریال

الگوی آماده خیاطی شلوار جین زنانه جذب از سایز 36 تا 54 است که در دو پک 5 سایزی قابل فروش است.

شلوار جین زنانه
شلوار جین زنانه