شلوار دمپا زنانه

2.000.000ریال6.000.000ریال

الگوی شلوار دمپا زنانه مشابه الگوی شلوار کلاسیک زنانه است با این تفاوت که از زانو به سمت مچ پا گشاد می شود. این الگو شامل الگوی پیش، پشت و کمر می باشد.

الگوی شلوار دمپا زنانه
شلوار دمپا زنانه