شلوار و شلوارک بچه گانه

200.000ریال5.000.000ریال

الگوی آماده خیاطی شلوار و شلوارک بچه گانه از 2 تا 6 سال می باشد و برای لباس خواب و لباس خانگی مناسب است.

این الگو برای کودک دختر و پسر یکسان است.

شلوار و شلوارک بچه گانه
شلوار و شلوارک بچه گانه
200.000ریال5.000.000ریال Select options