شلوار پشت کمرکش زنانه

2.000.000ریال5.000.000ریال

الگوی شلوار پشت کمرکش زنانه برای شلوار مدارس، فرم های اداری بانوان فوق العاده راحت و شیک است که در پک های سایزبندی  5 سایز موجود است.

الگوی شلوار پشت کمرکش
شلوار پشت کمرکش زنانه