شلوار کار مردانه

2.500.000ریال8.000.000ریال

الگوی آماده خیاطی شلوار کار مردانه مناسب انواع محیط کار است و با جیب های بزرگ در کنار پا و کم و پشت قرار گیری لوازم دم دستی کارگر را آسان می کند.

الگوی آماده خیاطی شلوار کار مردانه
شلوار کار مردانه
2.500.000ریال8.000.000ریال گزینه ها را انتخاب کنید