شومیز یقه کراواتی

2.500.000ریال6.000.000ریال

شومیز یقه کراواتی از سایز 36 تا 54 در پک های 5 سایزی تهیه می شود و قیمت سایزبندی کامل همان 5 سایز کامل متوالی به انتخاب مشتری است.

شومیز یقه کراواتی
شومیز یقه کراواتی
2.500.000ریال6.000.000ریال گزینه ها را انتخاب کنید