فرم دبیرستان دخترانه- مانتو شلوار

4.000.000ریال9.500.000ریال

کاملترین و دقیق ترین پک سایزبندی الگوی آماده لباس فرم دبیرستان دخترانه-مانتو و شلوار

سایزبندی شامل 9 سایز برای مقطع 7 تا 12 دبیرستان دخترانه است.

این پک امل مانتو با برش عصایی با ایستایی فوق العاده و شلوار کمر کش با ایستایی عالی و راحتی فوق العاده می باشد.

الگوی فرم دبیرستان دخترانه
فرم دبیرستان دخترانه- مانتو شلوار

دسته بندی الگوهای آماده