فرم دبیرستان پسرانه-پیراهن و شلوار کمری

3.750.000ریال11.250.000ریال

کاملترین و دقیق ترین پک سایزبندی الگوی آماده لباس فرم دبیرستان پسرانه-پیراهن و شلوار کمری

سایزبندی شامل 6 سایز برای مقطع 7 تا 12 دبیرستان پسرانه است.

این پک شامل پیراهن مردانه و شلوار کمری با ایستایی عالی و راحتی فوق العاده می باشد.

فرم دبیرستان پسرانه
فرم دبیرستان پسرانه-پیراهن و شلوار کمری