لباس فرم خدمات هتل و بیمارستان

6.000.000ریال20.000.000ریال

لباس فرم خدمات برای نیروهای خدمات، اطلاعات و گارسون هتل و بیمارستان ها کاربرد دارد که با ترکیب جلیقه بسیار شیک است. از سایز M  تا 3XL است.

لباس فرم خدمات
لباس فرم خدمات هتل و بیمارستان
6.000.000ریال20.000.000ریال گزینه ها را انتخاب کنید