لباس فرم سرآشپز

2.000.000ریال6.000.000ریال

الگوی لباس فرم سرآشپز شامل بالاتنه مردانه با جادکمه مورب و یقه فرنچ و آستین کوتاه می باشد.

در این الگو سجاف جلو هم در نظر گرفته شده است.

لباس فرم سرآشپز
لباس فرم سرآشپز