لباس فرم ۳ تکه دبستان پسرانه (پیراهن- شلوار-جلیقه)

4.125.000ریال11.250.000ریال

لباس فرم 3 تکه دبستان پسرانه شامل پیراهن، شلوار و جلیقه می باشد و از سایز 7 تا 12 سال(6 سایز) مناسب می باشد.

 

3 تکه دبستان پسرانه
لباس فرم ۳ تکه دبستان پسرانه (پیراهن- شلوار-جلیقه)