لباس ورزشی تکواندو

8.000.000ریال15.000.000ریال

الگوی خیاطی لباس ورزشی تکواندو  در 5 سایز از خردسال تا بزرگسال تهیه شده است  و برای زنان و مردان یکسان است.

 

لباس ورزشی تکواندو
لباس ورزشی تکواندو
8.000.000ریال15.000.000ریال گزینه ها را انتخاب کنید