لباس کار مردانه (کاپشن-شلوار)

5.000.000ریال15.000.000ریال

الگوی لباس کار مردانه شامل کاپشن و شلوار پشت کمرکش می‌باشد که کاپشن زیپ‌دار بر روی تیشرت یا پیراهن برای جلوگیری از آلودگی استفاده می‌شود و شلوار در قسمت پشت کمر کش‌دوزی می‌شود تا راحتی حرکت امکان‌پذیر باشد، همچنین جیب‌های لازم روی زانوی شلوار و کمر شلوار در نظر گرفته شده است.

الگوی آماده خیاطی لباس کار مردانه
لباس کار مردانه (کاپشن-شلوار)
5.000.000ریال15.000.000ریال Select options