لباس کار مردانه-کاپشن

2.500.000ریال6.000.000ریال

این مدل لباس کار مردانه به عنوان کاپشن نازک زیپ دار به همراه طراحی دو جیب روی سینه و دو جیب روی کمر برای لوازم کار، بر روی تیشرت یا پیراهن قابل استفاده است.

الگوی آماده خیاطی لباس کار مردانه
لباس کار مردانه-کاپشن

دسته بندی الگوهای آماده