لباس کار مردانه (کاپشن-شلوار)

4.500.000ریال12.000.000ریال

الگوی لباس کار مردانه شامل کاپشن و شلوار پشت کمرکش می باشد که کاپشن زیپ دار بر روی تیشرت یا پیراهن برای جلوگیری از آلودگی استفاده می شود و شلوار در قسمت پشت کم کش دوزی می شود تا راحتی حرکت امکان پذیر باشد همچنین جیب های لازم روی زانوی شلوار و کمر شلوار در نظر گرفته شده است.

الگوی آماده خیاطی لباس کار مردانه
لباس کار مردانه (کاپشن-شلوار)