لباس کار پیش سینه دار

4.000.000ریال10.000.000ریال

لباس کار پیش سینه دار برای تمامی حرفه ها کاربرد دارد و چون جیب زیادی دارد برای قرار دادن ابزار می توان از آنها استفاده کرد.

 

لباس کار پیش سینه دار
لباس کار پیش سینه دار
4.000.000ریال10.000.000ریال Select options