هودی شلوار کودک

5.000.000ریال10.000.000ریال

الگوی آماده خیاطی ست هودی شلوار کودک برای 2 تا 7 سال در 5 سایز موجود است. هودی و شلوار هر دو جیب و مچ دارند.

هودی شلوار کودک
هودی شلوار کودک
5.000.000ریال10.000.000ریال Select options