پک یقه با سایزبندی کامل

2.000.000ریال5.000.000ریال

پک یقه شامل انواع الگوی آماده یقه برای انواع مانتو، شومیز و پالتو دارای کاربرد می باشد.

الگوی یقه
پک یقه با سایزبندی کامل