پیراهن خلبانی

2.000.000ریال6.000.000ریال

الگوی آماده خیاطی پیراهن خلبانی که در سایز44 تا 54 در پک های 5 سایزی است، این مدل الگو برای لباس پلیس هم مناسب است.

پیراهن خلبانی
پیراهن خلبانی