پیراهن مردانه مجلسی

2.500.000ریال8.000.000ریال

الگوی این پیراهن مردانه مجلسی است و تصویر نمونه 3D الگو می باشد. ابن الگو در پایین لباس هلال و کمی جذب است و مناسب افراد جوان و خوش پوش می باشد.

پیراهن مردانه مجلسی
پیراهن مردانه مجلسی
2.500.000ریال8.000.000ریال گزینه ها را انتخاب کنید