پیراهن مردانه مجلسی

2.000.000ریال5.000.000ریال

الگوی این پیراهن مردانه مجلسی است و تصویر نمونه 3D الگو می باشد. ابن الگو در پایین لباس هلال و کمی جذب است و مناسب افراد جوان و خوش پوش می باشد.

پیراهن مردانه مجلسی
پیراهن مردانه مجلسی