پیراهن پسرانه نوجوان ۱۲ تا ۱۸ سال

2.500.000ریال8.000.000ریال

الگوی آماده خیاطی پیراهن پسرانه نوجوان آستین کوتاه از سایز 12 تا 18 سال تهیه شده است. زیر کت و همراه با جلیقه شیک است و آستین هم کوتاه و هم بلند به همراه بلیطی و مچ آستین موجود می باشد.

پیراهن پسرانه نوجوان
پیراهن پسرانه نوجوان ۱۲ تا ۱۸ سال
2.500.000ریال8.000.000ریال گزینه ها را انتخاب کنید