پیراهن کلوش زنانه

2.500.000ریال8.000.000ریال

الگوی آماده پیراهن کلوش زنانه

این الگو شامل بالاتنه پیش و پشت با برش عصایی و آستین و دامن کلوش از سایز 36 تا 54 می باشد.

 

الگوی پیراهن کلوش زنانه
پیراهن کلوش زنانه
2.500.000ریال8.000.000ریال گزینه ها را انتخاب کنید