ژاکت بهاره دخترانه

2.000.000ریال6.000.000ریال

الگوی آماده خیاطی ژاکت بهاره دخترانه آستین بلند مناسب روی لباس های عید و بهاره در زمان های آب و هوای متغیر کاربرد دارد . در این الگو از فرم خاص آستین استفاده شده است و برش کنار لباس به قشنگی آن افزوده است.

ژاکت بهاره دخترانه
ژاکت بهاره دخترانه
2.000.000ریال6.000.000ریال Select options