کلاه لباس فرم

2.000.000ریال

الگوی این کلاه برای هر لباس فرمی مناسب است. مانند کلاه لباس فرم آرایشگاه، بیمارستان، سرآشپز و .. و نکته مهم اینکه هم برای آقایا و هم بانوان مناسب است و با بند پشت سر قابل تنظیم است.

کلاه لباس فرم
کلاه لباس فرم