یقه فانتزی پیراهن

1.000.000ریال

یقه فانتزی پیراهن، یقه ای قابل تغییر است یعنی بر روی انواع لباس بجای یقه کاربرد دارد که با روبان و دکمه نصب می شود و سایزبندی ندارد. الگوی یقه به صورت فایل هم موجود است.

 

یقه فانتزی پیراهن
یقه فانتزی پیراهن

1.000.000ریال