بایگانی برچسب: ملکه مارگارت دانمارک

ملکه ها چه می پوشند؟ (قسمت۴: ملکه مارگارت دانمارک)

ملکه مارگارت دانمارک

ملکه مارگارت دانمارک بعد از ملکه الیزابت از مسن ترین ملکه ها می باشد. در این مقاله با او، فرزندان او و لبااس های سلطنتی دانمارک آشنا می شوید.