روبُر

اصلاح الگوی بالاتنه پشت

آموزش اصلاح الگوی آماده و تغییر اندازه های الگو

فهرست مطالب

الگوهای آماده برای سایزهای استاندارد تهیه می شوند و بر اساس جدول استاندارد می باشند. در بعضی موارد به علت تفاوت در آناتومی بدن و ایرادهای اندامی الگوهای آماده استاندارد باید تغییر داده شوند . در این مقاله ی بسیار کاربردی سعی شده است تا روش های اصلاح الگوی آماده را در بالاتنه و دامن و شلوار آموزش داده شود تا با اصلاح اندازه های الگو، لباس مورد نظر را به اندازه دلخواه درست کنید.

نکته مهم:
بکارگیری آموزش های داده شده در این مقاله، برای تمام مدل های میسر نیست و تقریبا برای مدل های ساده تر انجام پذیر است.

تغییرات منظم

تفاوت بین هر اندازه مثلا: اندازه 36 با 38 ، در دور سینه، دور کمر و دور باسن حدودا 4 سانتی متر است. قبل از اصلاح الگو، اندازه های فرد مورد نظر را بگیرید و با اندازه های جدول مقایسه کنید تا بدانید که الگو را چه اندازه (سایز) باید تغییر بدهید.


اگر اندازه های گرفته شده از نظر گشادی با الگو تفاوت دارد و از نظر قد یک اندازه است، از روش اصلاح “گشاد یا تنگ کردن” استفاده کنید و بعد آن را اصلاح نکنید و اگر از نظر قد فرق میکند، برعکس از روش ” بلند و کوتاه کردن“استفاده کنید و عرض الگو را تغییر ندهید.

طرز گشاد یا تنگ کردن الگو

اصلاح الگوی بالاتنه جلو

خط اصلاح را مانند شکل از نصف سر شانه موازی خط وسط جلو، عمودی رسم کنید. روی این خط و درز پهلو، هر کدام نیم سانتی متر اضافه یا کم کنید.
در قسمت خط اصلاح سرشانه، برای کم کردن به اندازه نیم سانتی متر (در دو طرف خط اصلاح 2.5 میلی متر از هر طرف) را خط کشی کنید و تا بزنید یا قیچی کنید، بعد دو قسمت را با دقت کنار هم بچسبانید. برای اضافه کردن، همان خط را قیچی کنید و دو قسمت را به فاصله نیم سانتی متر از هم، روی یک نوار کاغذی بچسبانید.

اصلاح بالاتنه جلو
اصلاح بالاتنه جلو

اصلاح الگوی بالاتنه پشت

خط اصلاح را مطابق شکل تقریبا از یک سوم سرشانه، موازی خط وسط پشت بکشید و روی این خط و درز پهلو، مطابق جلو هر کدام نیم سانتی متر، الگو را گشاد یا تنگ کنید.

اصلاح الگوی بالاتنه پشت
اصلاح الگوی بالاتنه پشت

اصلاح الگوی آستین

برای آستین هایی که فقط یک اندازه گشاد یا تنگ میکنید، اختلاف را در دو طرف درز آستین انجام دهید.
برای آستین هایی که بیشتر از یک اندازه گشاد یا تنگ می کنید، خطی از وسط بالای آستین در ادامه راه پارچه به لبه پایین آستین اضافه کنید. نصف اختلاف را روی این خط تنگ یا گشاد کنید و نصف دیگر را در دو طرف درز آستین اضافه یا کم کنید.

اصلاح آستین
اصلاح آستین

اصلاح الگوی دامن فون، تنگ و پیلی دار

یک خط اصلاح مطابق شکل، موازی خط وسط جلو و پشت قبل از پیلی یا ساسون بکشید. روی این خط و درز پهلو هر کدام نیم سانتی متر اضافه یا کم کنید. بدین ترتیب حداکثر دور دامن 4 سانتی متر گشاد یا تنگ می شود و تقریبا یک اندازه اختلاف در الگو پدید می آید.

اصلاح دامن فون، تنگ
اصلاح دامن فون، تنگ

اصلاح الگوی دامن کلوش


در مجله خیاطی اغلب یک چهارم الگوی این دامن داده میشود. برای اصلاح آن، در وسط الگو خط اصلاح را بین نصف لبه دور کمر و نصف لبه دور پایین دامن بکشید. روی این خط یک سانتی متر اضافه یا کم کنید.

اصلاح دامن کلوش
اصلاح دامن کلوش

اصلاح الگوی بالاتنه و دامن

قسمت های الگو بالاتنه و دامن را طوری قرار دهید که مانند شکل، خط وسط بالاتنه و دامن در امتداد یکدیگر باشند. برای ترسیم خط اصلاح از وسط حلقه آستین تا خط وسط جلو و پشت خطی افقی بکشید. از نقطه وسط این خط، خطی مستقیم به سمت بالا تا سرشانه و به طرف پایین دامن بکشید. اکنون خط افقی را پاک کنید که اشتباه پیش نیاید. روی خط جدید و درز پهلو، هر کدام یک هشتم مقداری را که لازم است، اضافه یا کم کنید.

بالاتنه و دامن
بالاتنه و دامن
اصلاح بالاتنه و دامن
اصلاح بالاتنه و دامن

شلوار


خط شلوار را باید همیشه در امتداد خط راه پارچه بکشید. روی این خط یک سانتی متر اضافه یا کم کنید.

شلوار
اصلاح پیش

شلوار جلو
شلوار جلو
شلوار پشت
اصلاح پشت شلوار

برای خرید الگوهای آماده خیاطی روبُر روی لینک بزنید!!!

ست شومیز شلوار

زنانه

پولیور با یقه مردانه متصل

مردانه

پیراهن پسرانه نوجوان

کودک و نوجوان

طرز بلند یا کوتاه کردن الگوها

بالاتنه پشت

برای اختلاف قد، از وسط حلقه آستین به خط وس پشت، خطی افقی روی الگو رسم کنید. اختلاف قد را به سه قسمت تقسیم کنید. یک قسمت آن را روی این خط انجام دهید. دو قسمت دیگر را در بالای کمر به ترتیب زیر عمل کنید: درز پهلو را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید از نقطه یک چهارم پایین درز پهلو، به وسط پشت، به وسط پشت، خط افقی رسم کنید و روی این خط دو قسمت دیگر را اضافه یا کم کنید.

بلند کردن قد بالاتنه پشت
بلند کردن قد بالاتنه پشت

بالاتنه جلو

اختلاف قد را همان طور که در قسمت پشت شرح داده شد، درست کنید.

بلند کردن قد بالاتنه جلو
بلند کردن قد بالاتنه جلو

آستین


برای بلند یا کوتاه کردن آستین در دو محل، خط اصلاح کشیده می شود. مانند شکل روی یک سوم بالای حلقه آستین و نیز روی آرنج، خط افقی بکشید. مانند بالاتنه یک سوم اختلاف را در عرض حقله و دو سوم دیگر را روی عرض آرنج کوتاه یا بلند کنید.

اصلاح آستین
اصلاح آستین

دامن


اختلاف اندازه در قد را به دو قسمت تقسیم کنید. یک دوم آن را در قسمت باسن بزرگ کم یا زیاد کنید و نصف دیگر را در پایین دامن کوتاه یا بلند کنید.

اصلاح دامن
اصلاح قد دامن

شلوار

در عرض باسن جلو، جیب و پشت، خطی از وسط فاق به طرف درز پهلو رسم کنید. برای رسم خط پشت، ابتدا یک گونیا در نقطه وسط خط فاق، مماس با خط فاق بگذارید و کنار لبه پایین گونیا را خط بکشید. روی این خطوط یک بیستم اندازه را تغییر دهید. خط اصلاح دیگر را روی زانو درست کنید. از کمرتا زانو را اندازه زده، روی الگو علامت بگذارید. سپس از درز وسط پا به درز پهلو، خطی افقی بکشید. بقیه اختلاف را دو قسمت کرده، یک قسمت را روی خط زانو و قسمت دیگر را در پایین شلوار،کوتاه یا بلند کنید.

اصلاح قد شلوار
اصلاح قد شلوار
اصلاح قدی شلوار
اصلاح قدی شلوار

مطالب بیشتر در مقالات سایت:

همه چیز درباره چگونگی انتخاب سایز مناسب و تکنیک های کاربردی آن

پرسش و پاسخ درباره الگوهای آماده روبُر( FAQ)

الگوهای آماده خیاطی روبُر با بهترین متد و کاملترین سایزبندی