روبُر

آزادی در رسم الگو

جداول آزادی در رسم الگو در روش مولر

فهرست مطالب

آیا تا به حال برای رسم الگو‌ی لباس‌های مختلف مثل مانتو، پالتو، لباس مجلسی به فکر اندازه های آزادی در الگو بودی؟

به طور کلی لباس ها به صورت تنگ، نیمه تنگ، گشاد دسته‌بندی می‌شوند. در لباس ها با گشادی های متفادت، اضافاتی در بعضی از الگوها لازم می‌باشد. همچنین علاوه بر مدل لباس از نظر تنگی، جنس پارچه نیز در اضافات لباس موثر است. هر اندازه ضخامت پارچه مورد نظر بیشتر باشد، اضافات بیشتری می‌توان به الگو داد. این اضافات برای کلیه لباس‌ها مانند پیراهن، بلوز و کت و مانتو قابل اجرا می‌باشد.

در روش مولر در رسم الگوی خیاطی، بر اساس کتاب “آموزش خیاطی نازک دوز زنانه” این جداول آورده شده است که برای آزادی در لباس‌های مختلف چون مانتو، شومیز، پالتو و .. می‌توان در نظر گرفت.

جدول آزادی(اضافات و گشاد) لباس

 تنگ بدون آستینتنگ با آستینگشاد با آستین
بلندی کف حلقه آستین0 تا 0.51 تا 1.52 تا 3
گشادی کف حلقه آستین0.51 تا 1.52 تا 3.5
نصف کارور پشت0 تا 0.50.5 تا 11.5 تا 2
نصف کارور جلو1 تا 1.51.51.5 تا 2
آزادی در نصف دور سینه1.5 تا 2.52.5 تا 45 تا 7.5

جداول آزادی (اضاافات و گشادی) مانتو

 مانتو جذبمانتو با گشادی متوسطمانتو گشاد
بلندی کف حلقه آستین1.5 تا 22.5 تا 33.5 تا 4.5
گشادی کف حلقه آستین1.5 تا 22.5 تا 34 تا 4.5
نصف کارور پشت11.52
نصف کارور جلو1.5 تا 22 تا 2.52 تا 2.5
آزادی در نصف دور سینه4 تا 56 تا 78 تا 9
جدول مجله دایانا
جدول مجله دایانا

منبع : کتاب آموزش خیاطی نازک دوز زنانه-مولف: معصومه محمدی القار

اپلیکیشن محاسبات پیچیده مولر:

https://www.roobor.ir/2021/11/20/roobor_apk/