جداول آزادی در رسم الگو در روش مولر

آزادی در رسم الگو

آیا تا بحال برای رسم الگو‌ی لباس‌های مختلف مثل مانتو، پالتو، لباس مجلسی به فکر اندازه های آزادی در الگو بودی؟

به طور کلی لباس ها به صورت تنگ، نیمه تنگ، گشاد دسته‌بندی می شوند. در لباس ها با گشادی های متفادت، اضافاتی در بعضی از الگوها لازم می باشد. همچنین علاوه بر مدل لباس از نظر تنگی، جنس پارچه نیز در اضافات لباس موثر است. هر اندازه ضخامت پارچه مورد نظر بیشتر باشد، اضافات بیشتری می‌توان به الگو داد. این اضافات برای کلیه لباس‌ها مانند پیراهن، بلوز و کت و مانتو قابل اجرا می‌باشد.

در روش مولر در رسم الگوی خیاطی، بر اساس کتاب “آموزش خیاطی نازک دوز زنانه” این جداول آورده شده است که برای آزادی در لباس‌های مختلف چون مانتو، شومیز، پالتو و .. می‌توان در نظر گرفت.

جدول آزادی(اضافات و گشاد) لباس

 تنگ بدون آستینتنگ با آستینگشاد با آستین
بلندی کف حلقه آستین۰ تا ۰٫۵۱ تا ۱٫۵۲ تا ۳
گشادی کف حلقه آستین۰٫۵۱ تا ۱٫۵۲ تا ۳٫۵
نصف کارور پشت۰ تا ۰٫۵۰٫۵ تا ۱۱٫۵ تا ۲
نصف کارور جلو۱ تا ۱٫۵۱٫۵۱٫۵ تا ۲
آزادی در نصف دور سینه۱٫۵ تا ۲٫۵۲٫۵ تا ۴۵ تا ۷٫۵

جداول آزادی (اضاافات و گشادی) مانتو

 مانتو جذبمانتو با گشادی متوسطمانتو گشاد
بلندی کف حلقه آستین۱٫۵ تا ۲۲٫۵ تا ۳۳٫۵ تا ۴٫۵
گشادی کف حلقه آستین۱٫۵ تا ۲۲٫۵ تا ۳۴ تا ۴٫۵
نصف کارور پشت۱۱٫۵۲
نصف کارور جلو۱٫۵ تا ۲۲ تا ۲٫۵۲ تا ۲٫۵
آزادی در نصف دور سینه۴ تا ۵۶ تا ۷۸ تا ۹

جدول مجله دایانا
جدول مجله دایانا

منبع : کتاب آموزش خیاطی نازک دوز زنانه-مولف: معصومه محمدی القار

اپلیکیشن محاسبات پیچیده مولر:

https://www.roobor.ir/2021/11/20/roobor_apk/

دیدگاهتان را بنویسید