روبُر

ست کردن

نقص اندام را با لباس مناسب از دیدها مخفی نگه دارید!

فهرست مطالب


برای خوش لباس بودن و جلوه کردن لباس به بدن، باید اندام مناسبی داشت و دانست که لباس مناسب برای هر سنی خوب است؟
بعضی از اندام ها دارای تناسب طبق جدول استاندارد نیستند.بعضی از خانم ها بر اثر زایمان چاقی ها موضعی پیدا می کنند، دسته دیگر دچار نقایص ژنتیکی(ساختمان طبیعی) بدن هستند.برای رفع آن ها به جز راه های پزشکی،روش های دیگری وجود دارد که ما در این مبحث به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.

لباس مناسب
لباس مناسب

نقص اندام را با لباس مناسب از دیدها مخفی نگه دارید!


شما با در نظر گرفتن نوع، رنگ وطرح پارچه، همچنین مدل لباس، می توانید نقایصی چون بلندی، کوتاهی، چاقی و لاغری اندام را بپوشانید.

لباس مناسب افراد چاق و قد کوتاه

نوع و رنگ پارچه:

پارچه ها شل و بی آهار با رنگ های تیره و یا پارچه با راه های عمودی ، برای این افراد مناسب تر است.

مدل ها:

راسته،تنگ و بدون چین.

لباسهایی که برش های عمودی از سرشانه یا حلقه آستین تا پایین دامن دارند،از چاقی اندام کاسته و به بلندی قد می افزایند.

اگر لباس های دو تیکه مورد پسند این دسته از افراد می باشد، بهتر است از مدل های بالا تنه بلند (درز بالا تنه نزدیک باسن کوچک یا پایین تر قرار دارد) استفاده کنند.


افرادی که فقط شکم یا باسن آنها بزرگ است و تصمیم دارند دامن گشاد بدوزند، بهتر است از مدل هایی استفاده کنند که تا
قسمت باسن مانند دامن تنگ درست می شود و پایین دامن به شکل کلوش یا چین دار و یا مانند دامن ترک بدون درز
عرضی (کمر یا باسن) درست می شود و گشادی بعد از قسمت باسن قرار می گیرد.

افراد لاغر و قد بلند

نوع و رنگ پارچه:

پارچه های خشک و آهاردار با رنگ های روشن و یا پارچه با راه های افقی ((پهن یا باریک)) و یا گلدار برای این افراد مناسب تر است.

مدل ها:

مدل لباس مناسب این اندام چین دار، با اپل های بزرگ و دامن بلند-که طول پا ها را از نظر مخفی کند – با برش های افقی در عرض لباس که
از لاغری اندام کاسته و قد را کوتاه تر جلوه می دهد.

افرادی که بالا تنه نسبتا چاق تری دارند

این افراد برای برقراری تناسب بین دو قسمت بدن، بهتر است از مدل هایی استفاده کنند که بالاتنه آن ساده و در قمست
پایین گشاد باشد. گر چه در مجموع چاق تر به نظر می رسند، اما چاقی بی تناسب بالاتنه از نظر ها پنهان می ماند و خوش
اندام تر می شوند. این دسته افراد باید از بالاتنه ها بدون چین و والان با یقه باز و آستین های تنگ(شمشیری)استفاده کنند.
و اگر شکم برآمده و کمر پهنی دارند، بهتر است از مدل های بالاتنه بلند با مقداری چین(کلوش)در قسمت دامن، پایین بدن
را بزرگ تر جلوه می دهد.

افرادی که بالاتنه نسبتا لاغری دارند


این افراد برای برقراری تناسب بین دو قسمت بدن باید خلاف روش فوق عمل نمایند. یعنی از مدل هایی استفاده کنند که
قسمت بالای بدنشان را چاق تر و قسمت پایین را لاغر تر نشان بدهد.

اگر از پارچه راه راه استفاده کنند در قسمت بالاتنه راه ها را افقی و در قسمت دامن خطوط عمودی قرار بدهند. در ضمن این افراد در قسمت بالاتنه از پیلی، والان، چین با آستین های کوتاه چین دار که بالای آن پف کرده باشد و اپل های سرشانه بزرگ و پهن و در قسمت پایین از دامن های تنگ و راسته استفاده کنند.
تذکر: برای این گونه اندام ها لباس های بالاتنه کوتاه و سرشانه دار مناسب تر است.


افراد لاغر و قد کوتاه

این افراد اشخاص لاغر و قد بلند باید از مدل های چین دار با رنگ های روشن و پارچه های آهار دار استفاده کنند. لباس
های کوتاه و چین دار، لاغری و کوتاهی قد را از نظر ها دور نگه می دارد.

بالاتنه بلند تر از استاندارد


اگر این از لباس با قد استاندارد استفاده کنند، بالاتنه لباس در خط کمر اصلی فرد قرار نمی گیرد و هیچ مشکلی به وجود
نمی آید.

بالاتنه کوتاه تر از استاندارد


این افراد باید از مدل های بالاتنه بلند یا بالاتنه و دامن یکسره که گودی کمر نداشته باشد، استفاده کنند.

برای کوچک نشان دادن سینه های بزرگ


برای این افراد، مدل هایی که بالاتنه آنها چین دار و یا پیلی و والان دار است، مناسب نیست و مدل های جلوباز که بالاتنه
جلو را دو قسمت می کند، در کوچکتر نشان دادن سینه ها موثرند. مدل های بالاتنه کج و جیب های روی سینه، سینه را بزرگ نشان می دهد.
همچنین مدل هایی که دارای ساسون زیر سینه و یا برش روی سینه دارند، سینه را بزرگ تر نشان می دهد.
پس می توانید به جای ساسون زیر سینه، پایه ساسون را به شکل پیلی درست کنید و پیلی را به اندازه قد ساسون، فقط
اطو کنید. در این حالت زیر سینه تنگ نمی شود و آزاد است که از برجستگی سینه کاسته می شود.سینه های کوچک باید برعکس روش فوق عمل کنند.

برای پوشاندن عیوب گردن


برای اشخاصی که گردن بلند و باریک دارند، لباس های یقه دار بخصوص یقه های پایه دار که دور گردن را می پوشاند، لباس مناسب این اف است. مانند یقه اسکی و یقه ی پیراهن مردانه که کمی هم ازدور گردن بزرگ تر باشد.

برای گردن های پهن و کوتاه، یقه باز و هفت به باریک و بلند جلوه دادن آن کمک می کنند. برای صورتهای باریک و کشیده، یقه های گرد مناسب است و برای صورت های گرد، یقه های هفت و کشیده بهتر است.
برای کمر های پهن، مدل های راسته که بالاتنه و دامن سرهم باشد و درز کمر نداشته باشد، مناسب می باشد.

برای مطالعه بیشتر مقالات سایت را مطالعه کنید.

سایز مناسب

لباس مناسب افراد چاق

منبع:

1- کتاب راهنمای دوخت خیاطی- مجله زن روز

https://www.taroot-rangi.com/style/choose-clothes/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%86