روبُر

روبُر این افتخار را دارد که برای طراحی الگو، به درخواست مشتری طراحی سه بعدی، الگوی خیاطی را نیز انجام می‌دهد.

در صورتی که بخواهید همراه با الگوی درخواستی شما، (3D) و فیلم آن را ببینید با ما تماس بگیرید.

طراحی سه بعدی (3D)
طراحی سه بعدی

نمونه طراحی سه بعدی (3D)

به عنوان مثال الگوی شومیز زیر روی مانکن الگو سازی و سه بعدی نمایش داده شده است.

الگوی خیاطی شومیز
الگوی خیاطی شومیز
الگوی شومیز پیلی دار
الگوی شومیز پیلی دار

فروشگاه الگوهای آماده خیاطی

دیدگاهتان را بنویسید