جستجو

روبُر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

روبُر

لباس مجلسی پوشیده

بهترین و جدیدترین مدل های لباس مجلسی پوشیده و باحجاب

فهرست مطالب

حجاب در قرآن

در قرآن مجید بیش از ده آیه در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرم وجود دارد.

یکی از این آیات، آیه 59 سوره احزاب است:« یا ایهاالنبی قل لازواجک و بناتک و نساءالمومنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین و کان الله غفورا رحیما» (ای پیامبر، به زنان و دخترانت و نیز به زنان مومنین بگو خود را بپوشانند تا شناخته نشوند و مورد اذیت قرار نگیرند. و خداوند بخشنده مهربان است.
جلاب به معنای یک پوشش سراسری است؛ یعنی زن باید همه اندامش پوشیده باشد تا همچون گلی لطیف از دسترس هوسرانان مصون و محفوظ باشد.

مسلمانان به قرآن و آیات مربوط به حجاب اعتقاد دارند و بنابراین لباس هایی برای مراسم های مختلف نیاز دارند که پوشیده و باحجاب باشند.

آستنین بلند، یقه بسته و دامن بلند از الزامات لباس های پوشیده است. در این مقاله انواع مدل لباس مجلسی پوشیده برای شما قرار داده شده است تا ایده بگیرید و برای دوخت و سفارش لباس اقدام نمایید.

لباس مجلسی پوشیده و با حجاب

مدل های لباس  مجلسی پوشیده مناسب برای مراسم های نامزدی، عقد ، بله برون و .. می باشد.

منبع آیات حجاب