جستجو

روبُر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

روبُر

مجوزهای خیاطی

مجوزهای خیاطی و طراحی لباس

فهرست مطالب

برای گرفتن مجوزهای خیاطی و دوخت و دوز به سایت مجوزها بروید و با ثبت نام در قسمت جستجو مورد مزبور را جستجو کنید.

مشاغل خانگی

برای خیلی از فعالیت هایی که می توان در منزل انجام داد جواز کسب تعریف شده است که با زدن کسب و کارهای خانگی می توانید انواع آن را ببینید که نزدیک به 528 شغل می باشد.

مجوزهای خیاطی در مشاغل خانگی

اگر در منزل خیاطی می کنید، می توانید جواز کسب دریافت کنید.

اگر طراحی لباس کار می کنید 73 مورد را نشان می دهد که طراحی لباس اقوام ایرانی و طراحی پارجه نیز هست.

اینماد

اگر وب سایت دارید برای هرگونه فعالیتی اعم از اتصال درگاه بانکی به سایت یا فروشگاه و اقدامات بازاریابی در سایت های فروش مانند ترب باید نماد الکترونیکی “اینماد” e-namad داشته باشید.

برای دریافت اینماد باید به سایت enamad.ir مراجعه کنید

برای مشاوره ایمیل بزنید.


در مقاله بعدی تجربیات خودم و مسیرهای رفته را می نویسم.