تی شرت زنانه

1.000.000ریال6.000.000ریال

الگوی تی شرت زنانه با آزادی کافی و  بسیار ساده با یقه گرد و آستین کوتاه در 5 سایز می باشد.

الگوی آماده تی شرت زنانه
تی شرت زنانه
1.000.000ریال6.000.000ریال گزینه ها را انتخاب کنید