تی شرت مردانه

1.000.000ریال4.000.000ریال

الگوی تی شرت مردانه شامل بالاتنه مردانه و آستین با یقه گرد در 5 سایز است.

الگوی آماده خیاطی تی شرت مردانه
تی شرت مردانه