شلوار کمری نوجوان

1.500.000ریال4.000.000ریال

الگوی شلوار کمری نوجوان

شلوار کلاسیک و راسته است و هم برای پسران و هم دختران کاربرد دارد. از سن 5 تا 11 سال قابل استفاده است. زیپ دار و جیب دار

الگوی شلوار کمری نوجوان
شلوار کمری نوجوان